Privacyverklaring

Animo Vlooienmarkten B.v., gevestigd aan de Hogeweg 111, 3816 BN Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Korte uitleg

Op deze pagina leggen we uit welke gegevens wij verwerken en waarom. Samengevat gaat het om hetvolgende:

Wij willen je zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij gegevens van je nodig. Wij delen jouw gegevens niet met derden, tenzij wij daar vanwege wetgeving toe verplicht zijn, of om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. Verder neem ik passende beveiligingsmaatregelen door te werken met beveiligde verbindingen.

Persoonsgegevens die ik verwerk
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Kvk nummer
Doel van de gegevens die wij werken
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen, e-mailen, whats’appen of sms-en indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Animo-Vlooienmarkten B.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Kortom, bovenstaande gegevens verwerken wij in het kader van de overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van gerechtvaardigd belang.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

1. Wij hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
2. Klantaccounts bewaren wij zolang er nieuwe markten worden geboekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Ik verstrek jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Animo-Vlooienmarkten B.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies

De website van Animo-Vlooienmarkten B.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Partners

Voor het uitvoeren van mijn dienstverlening maken wij gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat je persoonsgegevens met jouw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen t.b.v. de dienstverlening aan jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Animo-Vlooienmarkten B.v.. Je mag ook bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van je bewaar, in een computerbestand naar je toe te sturen, of aan een andere door jou te noemen organisatie te sturen. Richt je verzoek aan info@animo-vlooienmarkten.nl Vermeld daarbij de reden van je verzoek, bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Je kunt ook mailen om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of om je toestemming in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen voor Animo-Vlooienmarkten passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • Het verkeer tussen uw computer en onze server voor de website wordt d.m.v. een SSL certificaat versleuteld.
 • Het verkeer tussen onze server en onze administratie is ook versleuteld d.m.v. een SSL verbinding.
 • Ons netwerkserver is beveiligd via versleuteling.
Wil je meer informatie over de beveiliging neem dan contact met ons op.