Algemene Voorwaarden

  1. Deelname aan onze kofferbak-markten / buiten –  vlooienmarkten zijn uitsluitend bestemd voor particulieren, alleen tweedehands goederen, tenzij anders vemeld.
  2. De verkoop van wapens, porno, sterke drank, etenswaren is verboden.
  3. Bevelen en aanwijzingen van Politie, Brandweer en organisatie dienen opgevolgd te worden, dit op straffe van verwijdering van de markt. Standhouders dienen op verzoek van overheidswege en de marktorganisatie ten alle tijden zich te legitimeren door middel van een paspoort of een geldig identiteitsbewijs.
  4. De marktorganisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schaden, hoe dan ook ontstaan, aan goederen en/of personen en bezoekers van de markt ongeacht door welke oorzaak deze zijn ontstaan. Schade veroorzaakt door een standhouder en toegebracht aan derden, worden op hem verhaald.
  5. Indien een standhouder zijn gehuurde kraam niet binnen de gestelde termijn bemant, vervalt het recht van de standhouder om zijn kraam te bemannen. De marktorganisatie heeft het recht om zijn kraam weer door te verhuren.
  6. De looppaden mogen niet belemmerd worden door het uitstallen van goederen. Tevens dienen brandhaspels ten alle tijden bereikbaar te zijn. Nooduitgangen dienen vrijgehouden te worden.
  7. Honden zijn niet altijd toegestaan. Vraag dit voor de zekerheid altijd even na bij de organisatie.
  8. U betaald op alle markten  extra 10 euro borg, buiten de kraamkosten of grondplek.
  9. Deelnemers zijn verplicht om alle spullen waarmee ze die dag gekomen zijn, weer mee naar huis te nemen. U dient uw kraam schoon achter te laten en vuil mee naar huis te nemen.
  10. Als u geboekt heeft voor een zondagsmarkt en u wilt deze annuleren, dan moet de annulering vrijdags binnen zijn, dit is dan kosteloos. Is de annulering na vrijdag binnen, betaald u de kraamkosten ongeacht welke reden. Dit i.v.m de opbouw van de  kramen op zaterdag.

U krijgt de betaalde borg weer terug, als de kraam of grondplaats volledig schoon achter blijft en niet voor 15.45 uur inpakt, dit om de markt tot een goed einde te brengen voor standhouders en betalende bezoekers.